רחצה ושירותים לילדים

פתרונות רחצה ושירותים ייחודיים לילדים
כיסא שירותים לילדים

כיסא שירותים לילדים

מאפשר שימוש בטיחותי בשירותים.