סטנדרטים למיקוטוקסינים

סטנדרטים למיקוטוקסינים ותמיסות לשימוש בשיטות אנליטיות שונות.

סטנדרטים מוצקים

סטנדרטים מוצקים

מבחר סטנדרטים מוצקים למיקוטוקסינים, להם נילוות תעודת אנליזה מתאימה.
סטנדרטים נוזליים

סטנדרטים נוזליים

החברה מציעה תמיסות מיקוטוקסין מוכנות לשימוש, הכוללים תעודת אנליזה והוראות איחסון.