לאזור הגב

מוצרים אורתופדיים לאזור הגב.
Back Support

Back Support

תומך גב
Dosi EQ X

Dosi EQ X

תומך גב עם חיזוקים
Dosi EQ X High

Dosi EQ X High

תומך גב גבוה עם חיזוקים
Dosi Stable

Dosi Stable

תומך גב עם חיזוקים
Lumbo Sensa

Lumbo Sensa

תומך פעיל בעל מבנה אנטומי לגב עם כרית סיליקון