לאזור הברך

מוצרים אורתופדיים לאזור הברך.
Genu Arexa

Genu Arexa

סד אקטיבי לייצוב הברך לאחר ניתוחים ברצועות הצולבות בברך או מקרים של חוסר יציבות במפרק הברך
Genu Carezza

Genu Carezza

תומך פעיל לברך
Genu Direxa

Genu Direxa

מייצב ברך עם צירים
Genu Sensa

Genu Sensa

תומך פעיל לברך עם סיליקון
Genu Therma Patella

Genu Therma Patella

תומך אלסטי לברך עם/בלי ייצוב לפיקה
Genu Therma Tendon

Genu Therma Tendon

רצועת ייצוב לפיקה עם כרית סיליקון
Genu Carezza Patella Stabilizer

Genu Carezza Patella Stabilizer

מייצב לפיקה עם כרית סיליקון
Genu Direxa Stable

Genu Direxa Stable

מייצב פעיל עם צירים לברך למצב של פגיעה
ברצועות עם/בלי סגירה קדמית
Genu Direxa Stable Long

Genu Direxa Stable Long

מייצב פעיל ארוך לברך עם צירים
למצבי פגיעה נרחבת ברצועות ובמניסקוס
עם/בלי סגירה קדמית