עזרים לשיקום

עזרים שונים לשיקום בבית ובמסגרות שיקום.
מתרגל פסיבי-אקטיבי

מתרגל פסיבי-אקטיבי

מכשיר אימון להנעת גפיים פגועות או משותקות.