aqua coliforms
Petrifilm™ Aqua Coliform Count Plates

Petrifilm™ Aqua Coliform Count Plates


פלטות הפטריפילם אקווה הם מצע קרקע מזון מוכנה לשימוש המכילה (Violer Red Bile (VRB, ג'ל מסיס ואינדיקטור העוזר למנות את המושבות. הפלטות פשוטות לשימוש ובעלות תוקף ארוך (18 חודשים מזמן הייצור).


הפלטות מיועדות לספירת קוליפורמים במים בתעשייה :

  • מים מבוקבקים
  • מים המשמשים בתהליכי הייצור
  • מי שטיפה

מושבות של קוליפורמים יזוהו כמושבות אדומות עם בועיות גז.

 

מידע נוסף

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בכל שאלה לגבי המוצר ונציג שלנו יחזור אליכם במהרה.