aqua enterobacteriaceae
Petrifilm™ Aqua Enterobacteriaceae Count Plates

Petrifilm™ Aqua Enterobacteriaceae Count Plates

פלטות הפטריפילם אקווה הם מצע קרקע מזון מוכנה לשימוש המכילה (Violer Red Bile (VRB, ג'ל מסיס ואינדיקטור העוזר למנות את המושבות. הפלטות פשוטות לשימוש ובעלות תוקף ארוך (18 חודשים מזמן הייצור).

הפלטות מיועדות לספירת Enterobacteriaceae במים בתעשייה :

  • מים מבוקבקים
  • מים המשמשים בתהליכי הייצור
  • מי שטיפה

מושבות של קוליפורמים יזוהו באחת מהצורות הבאות :

  • מושבות אדומות עם אזור צהוב סביב
  • מושבות אדומות עם בועיות גז
  • מושבות אדומות עם אזור צהוב ובועיות

מידע נוסף

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בכל שאלה לגבי המוצר ונציג שלנו יחזור אליכם במהרה.