labs/RAVEN/prochemext.jpg

ProChem EXT


איטגרטור המיועד לזהות את יעילות תהליך העיקור בקיטור ב-121°C ו-135°C. משנה צבעו מירוק לשחור כאשר נחשף לתנאי עיקור מספקים, במשך 7 דקות ב-135°C, או 20 דקות ב-121°C. מטרתו לייצג תהליך עיקור נרחב מן הרגיל וקטל-יתר. מאפשר אישור מיידי וויזואלי לחדירת הקיטור בצורה מספקת לתוך חבילות.

אינטגרטור ה-ProChem EXT הוא האינדיקטור הכימי הקרוב ביותר לאינדיקטור ביולוגי, אך אינו בא להחליפו.

  • אינטגרטור class 5
  • שינוי צבע ברור ובלתי הפיך
  • מיועד לעיקור בקיטור בטמפ' של 121°C ו- 132-135°C

מידע נוסף

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בכל שאלה לגבי המוצר ונציג שלנו יחזור אליכם במהרה.