proline new

ProLine


אינדיקטור ביולוגי המעוצב במיוחד לשימוש בוולידציה או ניטור של תהליכי עיקור לצינורות. המתקן מכיל דיסקית נייר עליו מוטבעות הספורות של החיידק Geobacillus Stearothermophilus לעיקור בקיטור או של Bacillus Atrophaeus לעיקור בגז EtO.
דיסקית הנייר המוטענת בספורות נמצאת במרכז המתקן. אם ישנה חדירה מספקת של הגז או הקיטור, הספורות על גבי דיסקית הנייר יהפכו בלתי פעילות - כך נקבע כי תהליך העיקור הינו מספק.

הרכבה: עבור צינור בעל אורך קבוע האזור הקשה ביותר לעיקור הינו מרכז הצינור. במקום זה יש להציב את ה-ProLine. לשם כך יש לבחור צינור מייצג ולחתוך אותו בנקודת האמצע. את שני הקצוות החתוכים יש לחבר על קצוות ה-ProLine. את המתקן המחובר לצינור יש להכניס למעקר בעת תהליך עיקור רגיל במקום בו נמצאים בד"כ צינורות לעיקור.

 

בדיקה לאחר העיקור: בסיום העיקור יש להעביר את המתקן והצינור המחובר אליו למנדף. יש לשבור את המתקן ובצורה אספטית לשלוף את דיסקית הנייר המועברת למבחנה סטרילית המכילה TSB. כל שנשאר הוא להכניס את הדיסקית לאינקובטור לבדיקת צמיחה.

 

מידע נוסף

תמונות נוספות

proline-hands2 600proline-break 600

אתם מוזמנים ליצור איתנו קשר בכל שאלה לגבי המוצר ונציג שלנו יחזור אליכם במהרה.