מידע לזכאים

מידע אודות קבלת מוצרי ספיגה ואביזרי שיקום לזכאים למשרדים ממשלתיים שונים כגון משרד הביטחון, המוסד לביטוח לאומי, משרד הבריאות ועוד.