מחצית מהקשישים בישראל סובלים מדיכאון

ב .

מצבם של הקשישים בישראל נותר עגום: נתונים שאסף המשרד לאזרחים ותיקים מגלה כי מרבית הקשישים בארץ אינם נהנים מחייהם, מחציתם סובלים מדיכאון ורובם מצויים בקשיים כלכליים.

בהשוואה למדינות ה-OECD , תוחלת החיים בישראל היא מהגבוהות בעולם, ובשנת 2009 עמדה על 81.6 שנה, כשנתיים יותר מהממוצע במדינות ה-OECD , אז עמד על 79.5 שנה. ביפן נרשמה תוחלת החיים הגבוהה ביותר באותה שנה - 83 שנה.

על פי הדו"ח, במרבית המדינות חלה עלייה משמעותית בתוחלת החיים בעשורים האחרונים, הודות לשיפור בתנאי החיים ובטיפול הרפואי.

הפער בין המינים בתוחלת החיים בישראל עמד בשנת 2009 על 3.8 שנים לטובת הנשים. גברים חיים בממוצע 79.7 שנים, ואילו נשים 83.5 שנה. מדובר בפער נמוך יחסית לממוצע ה-OECD , העומד על 5.5 שנים, גם כאן לטובת הנשים.

אבל רפואה לחוד ונפש לחוד. מסקר השוואתי שערך המשרד בקרב קשישים עולה תמונה קשה: רק 64% מבני 65 ומעלה בישראל מדווחים כי הם נהנים מחייהם, שיעור נמוך ביחס לכל מדינות אירופה. בהשוואה, בדנמרק דיווחו 92% מהקשישים כי הם נהנים מהחיים, בהולנד 90%, בשוויץ ובבלגיה 86%, ובצרפת ובאוסטריה 72%.

 

שיעור מבוגרים בני 65 ומעלה המדווחים כי הם נהנים מחייהם

בתי אבות עדיין אינם המקום המועדף על קשישים: 86% מבני ה-65 ומעלה מתגוררים בדירה בבעלותם, שיעור דומה לזה שנרשם ביוון ובספרד. שיעור העולים מברית המועצות המתגוררים בדירה שבבעלותם נמוך משמעותית ביחס לקבוצות האוכלוסייה האחרות.

65% מבני ה-65 ומעלה דיווחו כי הם מתקשים לכסות את הוצאותיהם החודשיות. יותר מבוגרים בישראל ממשיכים לעבוד ביחס לשאר מדינות אירופה.

מקור: מחצית מהקשישים בישראל סובלים מדיכאון, המשרד לאזרחים וותיקים