Prevena - פתרון מתקדם לאיחוי חתך ניתוחי

ב .

Prevena
מערכת ה- Prevena היא התוספת החדשה ביותר לקו המוצרים בטכנולוגיית ה- VAC Therapy המיוצרים על ידי חברת KCI.

ה- Prevena ממנפת את היתרון הקליני המוכח בדבר יעילות הטיפול בפצע באמצעות לחץ שלילי (VAC Therapy) ורותמת אותו לתחום איחוי חתכים ניתוחיים- כאשר המנותח נמצא בסיכון גבוה לסיבוכים בזמן ההחלמה.

"מנתחים יודעים כי ניתוח אינו נחשב להצלחה רק בגלל שהתפר או הסיכה האחרונה הוכנסו למקומם", כך אומר בכיר בחברת KCI, "ניתוח מוכתר בהצלחה רק כאשר החתך מחלים ללא בעייה. מערכת ה- Prevena, נועדה לענות על צורך זה ולספק סביבת החלמה אופטימלית".

מערכת ה- Prevena מיועדת בעיקר לשימוש על חתכים ישרים שבוצעו במהלך ניתוחים כלליים, גניקולוגיים/ קיסריים, אורתופדיים וניתוחי לב- חזה. דוגמאות לסיבוכים בעקבות חתכים ניתוחיים כוללות היפרדות שולי הפצע, זיהום, המטומה וסרומה. סיבוכים אלה, בנוסף להתארכות השהייה בבית החולים ועלייה בהוצאות הטיפול, עלולים לפגוע באיכות חייו של המטופל.

מערכת ה- Prevena מותוות לשימוש מעל חתכים סגורים ונקיים שממשיכים להפריש גם לאחר סגירתם באמצעות תפרים או סיכות. מנגנון הפעולה של ה- Prevena:
  • סילוק הפרשות הפצע ורכיבים רעילים אחרים.
  • הגנה על החתך הניתוחי מפני זיהום ממקור חיצוני.
  • שמירה על סביבת פצע הניתוח נקייה ומוגנת.
  • קירוב שולי החתך זה אל זה.
מערכת ה- Prevena מיועדת לשימושו של מטופל יחיד. המערכת ניידת ודיסקרטית ונכנסת לפעולה בשלב האחרון של ההליך הניתוחי. ה- Prevena אף עשוייה להמשיך וללוות את המטופל ממקום אישפוזו ועד להחלמה בביתו.

חברת KCI הייתה החלוצה ועודנה המובילה בעולם בתחום הטיפול באמצעות לחץ שלילי עם מערכת ה- VAC Therapy, שבעזרתה טופלו עד היום, בהצלחה רבה, מיליוני פצעים פתוחים ומורכבים.

מערכת ה- Prevena תוצג לראשונה בישראל בכנס המשותף של החברה הישראלית לרגל סוכרתית והאיגוד הישראלי לריפוי פצעים שיתקיים בכפר המכבייה, רמת גן, בתאריך ה- 28.10.2010.