מידע מקצועי - פצעים קשי ריפוי ארכיון

מידע מקצועי - פצעים קשי ריפוי קבצים

מבנה העור

ריפוי פצעים מבוסס על תכונת ההתחדשות האפיתלית של העור ותיקון רקמת החיבור שלו.
התחדשות משמעה עור פגוע הנרפא ללא הצטלקות והיא אפשרית אם ניזוקה רק השכבה העליונה ביותר של העור. תיקון, מאידך, כרוך בהיווצרות רקמה חלופית שמטרתה סגירה של העור הפגום והוא תמיד מתרחש במקרה והפגיעה מערבת גם את שכבות העור העמוקות יותר.
הבסיס להבנתנו את תהליך ריפוי הפצע תלוי, בראש ובראשונה, ברכישת ידע אודות האיבר הפצוע- העור.

עקרונות הטיפול בפצעים כרוניים

פצעים כרוניים מסוגים שונים מציבים דרישות גבוהות בפני ניהול מהלך הטיפול בהם. אחרי הכל, לא ידועים לנו כל התהליכים הגורמים לליקוי במנגנוני התאים. יחד עם זאת, בהתבסס על ניסיון שנצבר עד כה באשר למנגנוני ריפוי הפצע הפיזיולוגיים, ניתן להתערב בתהליכי הריפוי הפגומים ולסייע בתיקונם.