מידע מקצועי - מיטות קינטיות ומזרונים ארכיון

מידע מקצועי - מיטות קינטיות ומזרונים קבצים

Beth Israel-Kings Highway Case Study

Use of Self-Adjusting Technology (SAT)™ mattresses to help reduce a facility’s use of .Therapeutic Overlays