כמיטק בע"מ ו/או כמיטק שיקום בע"מ, שתיהן ביחד וכל אחת לחוד להלן: "החברה", מכבדת את פרטיות המשתמשים בשירותיה, באמצעות אתר החברה או בכל דרך אחרת. בשל כך, החליטה החברה לפרסם את מדיניותה ביחס להגנת הפרטיות של המשתמשים. מטרת מדיניות הפרטיות היא להסביר מהם נוהגי החברה ביחס למידע הפרטי אודות המשתמשים וכיצד משתמשת החברה במידע הנמסר לה על ידי המשתמשים ה או הנאסף על ידה בעת השימוש בשירותיה.

השימוש בשירותי החברה, באמצעות היישומון, אתר החברה או בכל דרך אחרת, מעידים על הסכמתך למדיניות הפרטיות של החברה המפורטת להלן, ומהווים הסכמה בהתנהגות לאמור במסמך זה. לפיכך, אם אינך מסכים לתנאי/הוראה במסמך זה הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש ביישומון, באתר החברה או בשירותי החברה בכל דרך אחרת.

המונחים במסמך זה, אשר לא הוגדרו במפורש במסגרתו, יפורשו בהתאם להגדרות שניתנו להם בתנאי השימוש.

השימוש בלשון זכר הנו לצורכי נוחות בלבד והכתוב מתייחס באופן זהה ושווה לבני שני המינים.

 

המידע הנאסף

אנו אוספים סוגים שונים של מידע מתוך האתר או באמצעותו.

מידע שסופק על ידי המשתמש - כאשר אתה משתמש באתר, כמשתמש או כמבקר, אתה רשאי על

פי שיקול דעתך הבלעדי להזין נתונים אישיים. כמו כן, אנו אוספים נתונים מסוג זה. דוגמאות לנתונים אישיים כוללים שם, דוא"ל, מספר טלפון, פרטי חיוב ועוד. המידע נאסף בדרכים שונות, לרבות כאשר אתה נרשם לאתר, משתמש באתר, מפרסם מידע שלך, או פונה אלינו בדרך כלשהי.

מידע שנאסף באופן אוטומטי - כאשר משתמש או מבקר משתמש באתר, אנו רשאים לרשום באופן אוטומטי מידע מסוים. מידע שנאסף באופן אוטומטי עשוי לכלול כתובת IP או כתובת התקן אחרת או מזהה, דפדפן אינטרנט ו / או סוג התקן, התאריכים והשעות של הביקור, הגישה או השימוש באתר וכן מידע נוסף. כמו כן, אנו עשויים לאסוף מידע לגבי אינטראקציה של אורח או משתמש עם האתר ועם הודעות דוא"ל.

ייתכן שתקבל את האפשרות לגשת לאתר או להירשם אליו באמצעות שימוש בשם המשתמש ובסיסמאות שלך עבור יישומים מסוימים המסופקים על ידי צד שלישי. בכך שאתה מאשר לנו להתחבר אל האתר המסופק על ידי צד שלישי, אתה מאשר לנו לגשת ולאחסן את שמך, כתובת דוא"ל, תאריך לידה, מין, עיר נוכחית, כתובת אתר של תמונת פרופיל ומידע אחר שהאתר צד שלישי מעמיד לרשותנו, וכן להשתמש בו ולחשוף אותו בהתאם למדיניות זו. עליך לבדוק את הגדרות הפרטיות שלך בכל אתר צד שלישי כדי להבין איזה מידע אתר זה מעמיד לרשותנו, ולבצע שינויים בהתאם.

כדי לשפר את השירותים שאנו מציעים לך, אנו עשויים להחליט להרחיב את היכולות של אתר זה לקבלת מידע על המשתמשים בעתיד. אנו נעדכן את מדיניות הפרטיות הזו עם שינוי שיטות העבודה שלנו, על מנת לוודא שאתה מודע להתפתחויות בתחום זה.

כדי להשתמש בשירותי החברה (באמצעות אתר החברה או בכל דרך אחרת) עליך להירשם כמשתמש. במסגרת ההרשמה אתה עשוי להידרש למסור מידע אישי כגון שם, דרכי התקשרות, כתובת דוא"ל, פרטי אמצעי תשלום ופרטים אישיים נוספים (להלן: "מידע אישי") לא ניתן להירשם לשירותי החברה ללא מסירת הנתונים המבוקשים בשדות החובה. ייתכן והחברה תבקש ממך רק מידע אישי מסוים הנחוץ לשירות אליו נרשמת ובעת רישום לשירות אחר תתבקש למסור מידע אישי נוסף.

בעת שימוש בשירותי החברה נאסף עליך מידע. חלק מהמידע עשוי לזהות אותך באופן אישי, כלומר שמך, כתובתך וכיו"ב. חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר ביחד עם פרטיך. בין היתר, קיים מידע סטטיסטי ומצטבר. המידע יכול לכלול גם פרטים נוספים, כגון פרסומות שקראת, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, מידע אודות הדפדפן או המכשיר הנייד בהם עשית שימוש, מיקומך הגיאוגרפי ועוד. מובהר שלמרות שעל פי חוק אין חובה למסור לחברה את פרטיך האישיים, החברה לא תוכל לאפשר את שימושך בשירותיה אם היא לא תקבל אותם. פרטים אלו, כמו גם פרטי הפעולות שתבצע באמצעות שירותי החברה, יישמרו במאגר המידע של החברה.

 

שימוש במידע

החברה משתמשת במידע שהיא אוספת, בין היתר, לצורך:

תפעול שירותי החברה ופיתוחם וכן שיפור השירותים והתכנים המוצעים על-ידי החברה, יצירת שירותים או תכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים או ביטול שירותים או תכנים קיימים. המידע שישמש את החברה לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי שאינו מזהה אותך אישית;

התאמת התוכן המוצג לך לתחומי ההתעניינות שלך;

שליחת הודעות בדואר אלקטרוני, במסרונים (SMS) או בכל דרך אחרת, כדי להודיע לך, למשל, על שינויים בשירותי החברה;

שליחת מידע שיווקי ופרסומי לרבות משלוח הצעות מסחריות (בכפוף לכל חוק רלוונטי), בין אם מדובר במידע של החברה ובין אם במידע שהחברה מקבלת ממפרסמים אחרים. בכל עת עומדת בפניך האפשרות לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור, בפניה בכתב לחברה;

יצירת קשר אתך במקרה הצורך;

תיעוד התקשורת אתך, בין היתר, כדי לסייע בפתרון בעיות שאתה עשוי להיתקל בהן;

ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לצדדים שלישיים, לרבות מבלי להגביל, למפרסמים; וכן

כל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון.

לידיעתך, מידע הנמסר לצדדים שלישיים לא יכלול מידע אישי ולא יזהה אתך אישית למעט במקרים חריגים המפורטים להלן.

 

קבצי Cookie

קוקיות הינן קבצים קטנים המכילים מידע הנשלחים אל הדפדפן או מכשיר הקצה שלך בעת ביקור באתרים מסוימים או בעת שימוש ביישומונים מסוימים. קוקיות עשויות להכיל פרטי מידע שונים, ביניהם מידע בדבר העדפותיך כמשתמש ופעילות שביצעת באתר או ביישומון. אנו משתמשים במידע שאנו אוספים באמצעות קוקיות לצורך תפעול שוטף של שירותי החברה, לאימות פרטים ואבטחת מידע וכדי לשפר את חווית המשתמש והאיכות הכוללת של השירותים שאנו מציעים.

אתה יכול בכל עת לחסום או למחוק את הקוקיות על ידי שינוי ההגדרות במכשיר הקצה באמצעותו אתה עושה שימוש באתר החברה או ביישומון כך שידחה את כל קבצי הקוקיות או שיודיע לך כאשר קובץ כזה נשלח אל מכשיר הקצה שלך. עם זאת, ככל שתעשה כן אזי חלק מהפעולות או השירותים שמציעה החברה עשויים שלא לפעול ללא אפשרות קבלת קוקיות וייתכן כי פרטיך האישיים לא ישמרו במכשיר הקצה ותידרש להזינם מחדש בעת ביקור חוזר באתר החברה או ביישומון.

 

מסירת מידע לצד שלישי

החברה אינה משתפת מידע אישי ומידע שנאסף על פעולותיך תוך כדי השימוש בשירותיה (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית) ולא תעביר מידע זה לצדדים שלישיים למעט במקרים הבאים ובכפוף לתנאים המפורטים להלן:

התקבלה הסכמתך לכך;

במקרה בו מסירת המידע נדרשת לצורך טיפול בבקשתך להעברת כספים באמצעות שירותי צד שלישי (דוגמת כרטיס חיוב, חשבון בנק וכדומה) ולצורך כך על החברה להעביר מידע מתאים לחברות כרטיסי חיוב אחרות כסולקות ו/או לבנקים השונים ו/או לגורמים מתפעלים מטעמם או מטעם החברה ו/או לצדדים שלישיים אשר באמצעות שירותיהם תבוצענה העברות כספים כאמור ו/או לכל גוף מוסמך על-פי דין, לרבות לגופים כאמור המצויים מחוץ לישראל כולל במדינות שרמת השמירה על הפרטיות בהן שונה מזו הנהוגה בישראל.

במקרה בו נטלת חלק בפעילות תוכן של צד שלישי או בפעילויות משותפות לחברה ולצד שלישי, שאז יועבר לצד השלישי הרלוונטי המידע הדרוש לו לשם ניהול הפעילות הרלבנטית וליצירת או שמירת קשר אתך;

במקרים בהם נאפשר לך לשתף את חבריך ברשתות חברתיות כגון פייסבוק (Facebook) בפעולות שתבצע באמצעות שירותי החברה, שאז הרשתות החברתיות עשויות להצליב את המידע הנ"ל עם המידע הקיים ברשותן דרך הפרופיל שלך ברשת החברתית;

לצרכים סטטיסטיים – אנו מספקים מידע אישי לגופים או חברות שאנו נותנים בהם אמון כדי שיעבדו את המידע עבורנו לפי ההוראות שלנו ובאופן העולה בקנה אחד עם מדיניות הפרטיות שלנו. ככלל, ככל שלא ניתנה הסכמתך למסירת מידע אישי, מידע המועבר לצרכים סטטיסטיים אינו כולל פרטים מזהים, אשר צפויים לאפשר לצד השלישי לזהות אותך;

אם יתקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או מידע אודותיך לצד שלישי ו/או אם הדבר יידרש, לדעת החברה, לצורך ו/או במסגרת כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים אם יהיו, בינך או בין צד ג' לבין החברה, ו/או במקרה שתפר או תנסה להפר את תנאי השימוש או תבצע, באופן ישיר או באמצעות גורם אחר, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, שאז תהיה החברה רשאית למסור את המידע לכל רשות מוסמכת; או

בכל מקרה בו קיים היתר ו/או חובה על-פי דין למסור את הפרטים.

בנוסף, במקרה בו החברה תחליט להעביר את פעילותה (כולה או חלקה) לתאגיד אחר (להלן: "התאגיד הנוסף") היא תהיה רשאית להעביר לתאגיד הנוסף את המידע שנאגר אודותיך במערכותיה או כל מידע סטטיסטי שנאסף על ידה ובלבד שהתאגיד החדש אליו יועבר המידע יקבל על עצמו את הוראות מדיניות פרטיות זו.

 

סודיות המידע

החברה מקדישה משאבים ונוקטת אמצעים מחמירים למניעת חדירה למערכותיה ולסיכול פגיעה אפשרית בפרטיות המשתמשים בשירותיה. עם זאת, לא ניתן לשלול שיבושים באופן מוחלט. החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. חרף האמור, תיתכן פגיעה בסודיות המידע, עקב מקרים שאינם בשליטת החברה או הנובעים מכוח עליון או מפעילות זדונית של צד שלישי.

החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם לך ו/או למי מטעמך, אם המידע יאבד, ייחשף או אם יעשה בו שימוש לא מורשה כלשהוא ולא תהיה לך כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה נגד החברה ו/או מי מטעמה עקב פגיעות, תקלות ו/או שיבושים כאמור, ואתה מוותר על כל תביעה כאמור.

מלוא המידע המוזן אל תוך האתר ומאגרי המידע מתוכם האתר שואב את המידע המוצג למשתמש מאוחסנים על גבי שרתים בישראל או בחו"ל.

במקרה בו משתמש יבקש למחוק את המידע הנוגע לו ו/או אשר הוזן על ידו בתוך היישומון, הוא רשאי ויכול לעשות כן בכל עת על ידי לחיצה על הכפתור המתאים בדף המנוי שלו בתוך היישומון. במקרה כזה, כל המידע השייך למשתמש ו/או נוגע למשתמש ו/או הוזן על ידי המשתמש ימשיך להישמר בשרתי החברה למשך 30 ימים נוספים. ככל שבתקופה זו לא תתקבל בקשת אחזור מהמשתמש, יימחק המידע משרתי החברה באופן אוטומטי ולצמיתות.

 

שינויים במדיניות הפרטיות

מדיניות הפרטיות שלנו עשויה להשתנות מעת לעת. אם יבוצעו שינויים במדיניות הפרטיות שעניינם צמצום זכויותיך או שימוש שונה במידע האישי שמסרת, תפורסם על כך הודעה באתר החברה, במערכת ההודעות ביישומון או בכל דרך סבירה אחרת.

במידה ויקבע על ידי רשות או ערכאה מוסמכת שתנאי כלשהו מתנאי מדיניות הפרטיות אינו חוקי, אינו תקף או שאינו בר אכיפה, אזי התנאי האמור יותאם לדרישות הדין, כך שתוכנו יהיה תואם במידת הקירוב הגדולה ביותר למשמעות וכוונת התנאים המקוריים של מדיניות הפרטיות. ביטול או התאמה של סעיף ספציפי ממדיניות הפרטיות, בנסיבות המפורטות לעיל, לא יגרור אחריו פגיעה או שינוי ביתר הוראותיה ו/או בחלקי אותה הוראה שבוטלה ו/או צומצמה על ידי הערכאה המשפטית.

 

מאגרי מידע רשומים

בכמיטק מאגר לקוחות רשום העומד בסטנדרטים של חוק הגנת הפרטיות.

 

התחברות באמצעות פייסבוק

אתרנו עושה שימוש באפשרות התחברות לאתר באמצעות פייסבוק. ניתן להסיר את ההרשאה להתחברות מפיסבוק לאתר באמצעות הקישור הבא: https://www.facebook.com/settings?tab=applicationsבקישור זה יופיעו אתרים ואפליקציות צד ג' אשר עושים שימוש בפייסבוק, תוכלו לבחור את האפליקציה של אתר כמיטק ולערוך את ההרשאות או להסיר אותה מן הרשימה. 


יצירת קשר

בכל שאלה או בעיה הקשורה למדיניות הפרטיות של החברה יש לפנות למוקד התמיכה באמצעות הדואר האלקטרוני לכתובת: info@chemitec.co.il. 

שדות חובה מסומנים ב*